Maitinimas

Mokykloje maitinimo laikas:                                     Darželyje maitinimo laikas:

Pusryčiai -8val. 45min.                                                           Pusryčiai-8val.30min.

Pietūs – 11val.35 min.                                                              Pietūs -12 val.

Vakarienė -16val.                                                                     Vakarienė -15val.30min.

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/558922c146d111e88151f16ae94c33e2

Maisto produktų tiekėjų sąrašas

 

Valgiaraščiai:

7-10 metų Nemokamo Maitinimo scan

3-6m. vaikų 15d. valgiaraštis

7-10 m. vaikų 15d. valgiaraštis