Date archives: 2016-06-14

DIENINĖ VASAROS POILSIO STOVYKLA „ŽELMENĖLIAI“

Birželio 1-10 dienomis mokykloje-darželyje „Želmenėliai“ vyko dieninė vasaros poilsio stovykla „Želmenėliai“. Stovyklos metu buvo siekiama formuoti tarpasmeninio bendravimo įgūdžius, draugiškumą, dalyvaujant bendruose ir individualiuose užsiėmimuose. Buvo ugdomi vaikų sveikos gyvensenos ir socialiniai įgūdžiai. Išvykų metu buvo plečiamas vaikų žinių akiratis, pastabumas, kultūringas ir saugus elglesys gatvėje, mieste ar lankomosiose vietose....