Date archives: 2017-11-24

Viktorina

Lapkričio 22d. mokyklos-darželio socialinė pedagogė organizavo Marijampolės savivaldybės 3-4 klasių mokinių viktoriną "Žinau, judu ir augu". Viktorinos tikslas -didinti mokinių atsparumą žalingiems įpročiams bei stiprinti mokinių atsisakymo įgūdžius, veikiant jų nuostatas ir elgesį. Renginyje dalyvavo 7 savivaldybės įstaigų komandos paruoštos mokyklų socialinių pedagogų. Mūsų mokyklą-darželį atstovavusi komanda užėmė 3-čią vietą. Viktorinos...

Dalyvaujame tarptautiniame projekte

Auklėtojų: Nidos Kmieliauskienės, Linos Bendaravičienės, Audronės Leimonienės, Jolitos Plytninkienės, Dalios Jurevičienės, Jurgitos Jonuškaitės, Elinos Baranauskienės ugdomų grupių vaikučiai kartu su logopedėmis Daiva Muckuviene ir Gražina Dagiliene dalyvauja tarptautiniame projekte „Draugystės pynė“, kurio tikslas – paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną (gruodžio 3d.), norint atkreipti vaikų dėmesį į pagalbą neįgaliesiems, skatinti pagarbą kitokių gebėjimų turintiems vaikams....