Date archives: 2020-08-13

Tėvelių dėmesiui

Tėvelių dėmesiui
Informuojame, visi priešmokyklinio amžiaus vaikai turi galimybę gauti nemokamus pietus, tačiau juos gaus tik tie priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių tėvai bus pateikę prašymą seniūnijoje, įstaigoje arba užpildžius prašymą SPIS. Prašymo formą galima rasti socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS). Nemokami pietūs bus skirti, kai Marijampolės (ar kitos) savivaldybės administracijos piniginės...