Date archives: 2020-08-27

Informacija tėveliams !!!

Informacija tėveliams !!!
Svarbūs infekcijų plitimo prevencijos etapai ir jų įgyvendinimo rekomendacijos: Organizuojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., įstaigoje “Želmenėliai” bus laikomasi tokios TVARKOS: 1. Asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius). Vaikų priėmimas vykdomas nuo 7.00 val. iki 9.00 val. (prašome...