Atributika

Emblema

emblema

 

“ŽELMENĖLIŲ” himnas

Po saulytės skliautu,
Apgaubti spindulių,
Mes daržely-mokykloje augam.
Pavadintas gražiu
“Želmenėliai” vardu-
Geros rankos ir Dievas mus saugo
Rytmetinė malda
Ir tautos papročiai
Ar sužibę žvakutės rankelėj-
Mūs, mažų padėka,
Tiems, kas kloja vaikystės takelį.
Priedainis:
Želmenėliai, želemenėliai,
Kai užaugsim Lietuvelei,
Mes, vaikučiai,mažutėliai,
Būsime geri, dori. (2k.)
Mes išmokome čia,
Kaip globot paukščiukus
Nedaryt žalos mūsų gamtai,
Kaip mylės sesytes,
Broliukus, tėvelius,
Ir užjaust senelius- jiems to reikia
Mus aplanko žmonių
Iš svetingų šalių-
Jiems čia šokam, dainelių dainuojam
Ir darbelių savų,
Piešinėlių gražių
Jų vaikučiams parvežt dovanojam.
Priedainis
Iš bažnyčios gražios
Dievop vardą nešuos
Aš į naują gyvenimo rytą
Ir širdelėj džiaugiuos,
Kad aš čia mokinuos
“Želmenėliai” daržely-mokykloj-
Čia už duoną mal;da
Ir pirma pamoka,
Ir darbuotojų gerosios rankos,
Kurios vedė mažus
Mus vaikystės taku,
kurios mokė mylėt ir gyventi.

(Ž. Irenos Bradaitienės, m. Gintaro Bradaičio)