Mokinių taryba

Mokykloje-darželyje veikia moksleivių savivaldos institucija – Mokinių taryba.
Į Mokinių tarybą narius deleguoja kiekviena 1-4 klasė (po du atstovus iš klasės).
Mokinių taryba:
teikia siūlymų dėl vaikų popamokinės veiklos ir laisvalaikio planavimo bei organizavimo;
dalyvauja Mokyklos-darželio savitvarkoje ir aplinkos priežiūroje;
teikia siūlymų dėl Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklių rengimo.
Metodinei veiklai organizuoti Mokykloje-darželyje gali būti steigiama Metodikos taryba.