Pedagogai

 

Mokytojai:

Vardas, pavardė Išsilavinimas,kvalifikacinė kategorija Ką baigė Pareigos
Ineta Zubrickienė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja metodininkė 1999 m. KU baigė vaikystės pedagogikos studijų programą 1 klasės mokytoja, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė
Rimantas Sajatauskas Aukštasis,pradinių klasių vyr. mokytojas 2002 m. baigė ŠU pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą 3 klasės mokytojas
Birutė Gustienė Aukštasis, vyr.pradinių klasių mokytoja 1993 m. baigė ŠU pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą 2 klasės mokytoja
Inga Dagilienė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja metodininkė 1998 m. ŠU baigė pradinio ugdymo ir pedagogikos studijų programą 4 klasės mokytoja
Gintarė Chilčenkienė Aukštasis,anglų kalbos vyr.mokytoja 2002m. Marijampolės kolegijoje įgijo pradinio ugdymo ir užsienio kalbos (anglų) mokytojos pradinėse klasėse kvalifikaciją. 2005m. Marijampolės kolegijoje baigė pradinio ugdymo pedagogiką.Vilniaus pedagoginiame universitete 2006 m. baigė pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą.2012m.Šiaulių universitete įgijo istorijos bakalaurą. Anglų kalbos mokytoja
Dalia Davydova Aukštasis, mokytoja metodininkė 1985 m. Valstybinėje Konservatorijoje įgijo Baletmeisterio-pedagogo profesinę kvalifikaciją (Klaipėda) Šokio būrelio, choreografijos mokytoja
Loreta Zaleckienė Aukštasis, vyr. mokytoja 2004 m. ŠU įgijo dailės mokytojo profesinę kvalifikaciją Dailės būrelio mokytoja
Valdas Mačiulskas Aukštasis, vyr. mokytojas 2002 m. Lietuvos muzikos akademijoje įgijo dirigento profesinę kvalifikaciją Jaunučių choro vadovas
Rita Pileckienė Aukštasis, vyr. pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja ŠU 2005 m. baigė pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
Aldona Jarmalienė Aukštesnysis, vyr. pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja 1982m. baigė Marijampolės O.Sukackienės pedagoginę mokyklą Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja,bibliotekininkė
Erika Kvietinskienė Aukštasis, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja 2006 m. Marijampolės kolegijoje baigė pradinio ugdymo programą Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai:

Vardas, pavardė Išsilavinimas Ką baigė Pareigos
Lina Bendaravičienė Aukštasis, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 2006 m. baigė Klaipėdos universitetą vaikystės pedagogikos studijų programą Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Jolita Plytninkienė Aukštasis, vyr. auklėtoja 1985 m. Kapsuko O. Sukackienės pedagoginėje mokykloje įgijo ikimokyklinės įstaigos auklėtojos specialybę Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Nida Kmieliauskienė Aukštesnysis, vyr. auklėtoja 1983 m. Kapsuko O. Sukackienės pedagoginėje mokykloje įgijo ikimokyklinės įstaigos auklėtojos specialybę Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Dalia Jurevičienė Aukštasis, vyr. auklėtoja 1992 m. Klaipėdos universitete įgijo ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikaciją Ikimokyklinės grupės auklėtoja
Audronė Leimonienė Aukštesnysis, auklėtoja metodininkė 1994 m. Marijampolės kolegijoje įgijo ikimokyklinės įstaigos auklėtojos profesinę kvalifikaciją Ikimokyklinės grupės auklėtoja
Marija Šafranauskienė Aukštasis, vyr. auklėtoja 1984 m. ŠPI įgijo ikimokyklinio auklėjimo metodininkės profesinę kvalifikaciją Ikimokyklinės grupės auklėtoja
Elina Baranauskienė Aukštesnysis, vyr. auklėtoja 1999m. Marijampolės aukštesniojoje pedagogikos mokykloje baigė ikimokyklinio ugdymo ir šeimos pedagogikos kursą. Ikimokyklinės grupės auklėtoja
Jurgita Jonuškaitė Aukštesnysis, vyr. auklėtoja 1993 m. Marijampolės aukštesniojoje pedagoginėje mokykloje įgijo ikimokyklinės įstaigos auklėtojos profesinę kvalifikaciją Ikimokyklinės grupės auklėtoja
Ramunė Vaiginienė Aukštasis,vyr. auklėtoja 1989 m.Marijampolės  pedagoginėje mokykloje įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. 2006m. Klaipėdos universitete įgijo auklėtojo kvalifikaciją. 2010m. Lietuvos edukologijos universitete įgijo socialinio darbuotojo kvalifikaciją. Ikimokyklinės grupės auklėtoja
Inga Ragažinskaitė Aukštasis universitetinis  2009m. Marijampolės kolegijoje baigė ikimokyklinį ugdymą. 2012m. Mykolo Romerio universitetas teisės edukologijos bakalauras ir magistras. Ikimokyklinės grupės auklėtoja
Vilma Zubavičienė Aukštesnysis, auklėtoja 1996 m. Marijampolės aukštesniojoje pedagogikos mokykloje baigė ikimokyklinio ugdymo ir šeimos pedagogikos kursą. Ikimokyklinės grupės auklėtoja
Eglė Jokymaitienė Aukštesnysis, auklėtoja 2003m.Marijampolės kolegijoje baigė pradinio ugdymo programą Ikimokyklinės grupės auklėtoja

 

Kiti pedagogai :

Gražina Dagilienė Aukštasis, logopedė metodininkė 1990 m. baigė ŠPI, įgijo logopedės kvalifikaciją Logopedė
Daiva Muckuvienė
Aukštasis,vyr. logopedė
2010 m. baigė ŠU specialiosios pedagogikos (specializacija-logopedija) studijų programą. Logopedė
Živilė Sajatauskienė  Aukštasis,  socialinė pedagogė metodi9ninkė
2002 m. baigė ŠU pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą, 2005m. MRU įgijo socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį
 Socialinė pedagogė
Edita Sabaliauskienė Aukštasis,  2005 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą,  įgijo psichologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją.

2018 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą,  įgijo psichologijos magistro laipsnį
  Psichologė
 Vilija Bilinskienė Aukštesnysis, vyr. muzikos mokytoja 2009m.Marijampolės kolegijoje baigė muzikos pedagogikos koleginių studijų programą. Meninio ugdymo pedagogė