Dalyvaujame parodoje „100 gražiausių žodžių Lietuvai“

Šeši 2gr., 3gr. ir 5gr. vaikai kartu su ikimokyklinio ugdymo pedagogėmis Audrone Leimoniene,Dalia Jurevičiene, logopede Daiva Muckuviene, priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis Lina
Bendaravičiene ir Jolita Plytninkiene dalyvauja Respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „100 gražiausių žodžių Lietuvai“ ir siunčia savo žodžius, skirtus gimtajam kraštui, minint Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį. Kūrybiniai darbai bus susegami į knygą „100 gražiausių žodžių Lietuvai“. Parodos ekspozicija bus publikuojama virtualioje aplinkoje adresu www.sptsilute.l nuo
vasario 10d.
Logopedė Daiva M.
20180201_115957