Dalyvaujame tarptautiniame projekte

Auklėtojų: Nidos Kmieliauskienės, Linos Bendaravičienės, Audronės Leimonienės, Jolitos Plytninkienės, Dalios Jurevičienės, Jurgitos Jonuškaitės, Elinos Baranauskienės ugdomų grupių
vaikučiai kartu su logopedėmis Daiva Muckuviene ir Gražina Dagiliene dalyvauja tarptautiniame projekte „Draugystės pynė“, kurio tikslas – paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną (gruodžio 3d.),
norint atkreipti vaikų dėmesį į pagalbą neįgaliesiems, skatinti pagarbą kitokių gebėjimų turintiems vaikams. Darbų paroda, pristatant projektą, vyks Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje
2017m. gruodžio 1-17d.
Logopedė Daiva Muckuvienė
20171117_163802