Dėl įstaigos darbo vasarą

Informuojame, kad mokykla-darželis “Želmenėliai” rugpjūčio mėnesį nedirbs.

Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas:

Dėl darbo vasarą