Gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinkos modernizavimas

ŠMM ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis vykdomame projekte “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” su visomis šalies mokyklomis dalyvauja ir mūsų mokyklos pradinės klasės. Jau antri mokslo metai projekto dėka gautomis priemonėmis efektyviau ugdomi mokinių gebėjimai pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų bei kitų dalykų pamokose.