Informacija dėl darželio lankymo

GERBIAMI IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ UGDYTINIŲ TĖVELIAI,

2020 m. balandžio 23 d. LR Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas priėmė sprendimą „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ (toliau – Sprendimas). Sprendime savivaldybės įpareigojamos karantino metu organizuoti vaikų priežiūros paslaugas, kai  tėvai ar vaiko globėjai, įvertinę visas kitas vaiko (-ų) priežiūros galimybes namuose,  pateikia darbdavio pažymą dėl būtinumo dirbti.  Tokioje pažymoje turi būti nurodyta, kad žmogui būtina dirbti jo darbo vietoje, t. y. nuotoliniu būdu savo funkcijų jis negali atlikti. Tokias pažymas turi pateikti abu tėvai. Tačiau ir tėvai, ir darželių darbuotojai įpareigojami laikytis griežtų higienos taisyklių, kad pavyktų išvengti koronaviruso plitimo vaikų priežiūros įstaigose. Siekiant užtikrinti saugumą, numatyta, kad įstaigose šiuo metu negali būti prižiūrimai vaikai, sergantys lėtinėmis ligomis. Tokius vaikus auginantiems tėvams karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Taip pat į darželius negali būti vedami vaikai, gyvenantys kartu su labiausiai koronavirusinės infekcijos paveikiamais žmonėmis – vyresniais nei 60 metų, sergančiais lėtinėmis ligomis (daugiau informacijos pridėtame Sprendime ir SAM detalizuotoje tvarkoje).

Planuojama, kad Marijampolėje vaikų priežiūrą karantino metu vykdys „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras ir dar 2-3 ikimokyklinio ugdymo įstaigos (įstaigų skaičius priklausys nuo prižiūrimų vaikų skaičiaus).

Jeigu Jūsų vaikui reikalinga priežiūra darželyje(atkreipkite dėmesį į reikalavimus ir sąlygas šiai paslaugai gauti) prašome iki balandžio 27 dienos 17 val. Informuoti grupės mokytoją.

Gražaus savaitgalio ir būkite sveiki!