Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

2015m. gruodžio 9d. mokyklos mokiniams vyko popietė Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti “Būk sąžiningas- būsi gerbiamas” .