MOKYKLOS-DARŽELIO “ŽELMENĖLIAI” MOKAMOS PASLAUGOS

Marijampolės  savivaldybės tarybos  2014 m. lapkričio 24  d. sprendimu Nr. 1-386 nustatytas  mėnesio mokestis už pailgintos dienos grupę, kai mokinys tėvų pageidavimu grupėje prižiūrimas:

1. Iki  2 valandų per  dieną – 8,69 EUR. (Vienos dienos vidurkis – 0,434 EUR).

2. Virš  2 valandų iki 4 valandų per dieną – 11,58 EUR. (Vienos dienos vidurkis -0,580 EUR).

3. Virš  4 valandų iki 6 valandų per dieną –  (14,48 EUR).  (Vienos dienos vidurkis – 0,724 EUR).

Mažinti 50% mėnesinį mokestį mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į ją (kai šeimos pajamos vienam šeimos per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio).

SPRENDIMAS Nr. 1-410 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO ( Spauskite nuorodas):

1. sprendimas-del-mokescio-uz-vaiku-islaikyma

2. http://infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=49318

3. http://infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=49998