VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PRAŠYMO ĮTRAUKTI Į SĄRAŠĄ PRIIMTI VAIKĄ  Į  IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

 

Viešosios paslaugos pavadinimas Prašymo įtraukti į sąrašą priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas                        (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011,            Nr. 38-1804).Vaikų priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2012-01-30 sprendimu Nr.1-379.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  • prašymas įtraukti vaiką į sąrašą;
  • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • jeigu reikia pirmenybę priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę patvirtinančius dokumentus.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija iš:Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento apie socialinės pašalpos skyrimą;Švietimo, kultūros ir sporto departamento apie privalomą ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą.
Administracinės paslaugos teikėjas Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ sekretorė  Tel.  (8 343 52575),  el.p. zelmeneliai@zelmeneliaimd.lt
Administracinės paslaugos vadovas Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ direktorė Rita MaksimavičienėTel.  (8 343 52575), el.p. zelmeneliai@zelmeneliaimd.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 diena
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma pridedama
Prašymo priėmimo vieta  Mokykla-darželis „Želmenėliai“J.Žemaitės g.25, 68263 Marijampolė