VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PRAŠYMO PRIIMTI VAIKĄ Į PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĘ

Viešosios paslaugos pavadinimas Prašymo įtraukti į sąrašą priimti vaiką į pailgintos darbo dienos grupę priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804); Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimas Nr.1-879 „Dėl mokesčio už pailgintos dienos grupę nustatymo“
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  •  prašymas įtraukti į pailgintos dienos grupės sąrašą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento apie socialinės pašalpos skyrimą;
Administracinės paslaugos teikėjas Marijampolės mokyklos-darželio„Želmenėliai“ sekretorė  Tel. (8 343 52575) , el.p. zelmeneliai@zelmeneliaimd.lt
Administracinės paslaugos vadovas Marijampolės mokyklos-darželio„Želmenėliai“ direktorė Rita Maksimavičienė Tel. (8 343 52575) , el.p. zelmeneliai@zelmeneliaimd.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 diena
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma pridedama
Prašymo priėmimo vieta Mokykla-darželis „Želmenėliai“J.Žemaitės g.25, 68263 Marijampolė