VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PRAŠYMO ĮTRAUKTI Į SĄRAŠĄ PRIIMTI VAIKĄ  Į  MOKYKLĄ MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

Viešosios paslaugos pavadinimas Prašymo įtraukti į sąrašą priimti vaiką į mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804);

Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2012m. kovo 26 d. sprendimu Nr.1-461Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  • prašymas priimti vaiką į mokyklą;
  • vaiko gimimo liudijimo kopija.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Informacija iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento apie socialinės pašalpos skyrimą.Administracinės paslaugos teikėjasMarijampolės mokyklos-darželio„Želmenėliai“ sekretorė

 

Tel.  (8 343 52575), el.p. zelmeneliai@takas.ltAdministracinės paslaugos vadovasMarijampolės mokyklos-darželio„Želmenėliai“ direktorė Rita Maksimavičienė

Tel.  (8 343 52575), el.p. zelmeneliai@takas.ltAdministracinės paslaugos suteikimo trukmė1 dienaAdministracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama nemokamaiPrašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma pridedamaPrašymo priėmimo vieta Mokykla-darželis „Želmenėliai“

J.Žemaitės g.25, 68263 Marijampolė