VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PRAŠYMO ĮTRAUKTI Į SĄRAŠĄ PRIIMTI VAIKĄ Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

Viešosios paslaugos pavadinimas Prašymo įtraukti į sąrašą, priimti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991,        Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804); Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2012m. kovo 26 d. sprendimu        Nr.1-461.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  • • prašymas įtraukti į priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašą;
  • • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • • jeigu reikia, pirmenybę priimant vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę patvirtinančius dokumentus (įvaikinimo, tėvų neįgalumo).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento apie socialinės pašalpos skyrimą,iš Švietimo, kultūros ir sporto departamento apie privalomą ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą
Administracinės paslaugos teikėjas Marijampolės mokyklos-darželio„Želmenėliai“ sekretorė  Tel. (8 343 52575), el.p. zelmeneliai@zelmeneliaimd.lt
Administracinės paslaugos vadovas Marijampolės mokyklos-darželio„Želmenėliai“ direktorė Rita Maksimavičienė Tel. (8 343 52575), el.p. zelmeneliai@zelmeneliaimd.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 diena
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma pridedama 
Prašymo priėmimo vieta Mokykla-darželis „Želmenėliai“J.Žemaitės g.25, 68263 Marijampolė