Projektas “Šypsausi ir augu”

Mokykla-darželis “Želmenėliai” dalyvauja Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto konkurse ir gavus finansavimą įgyvendina projektą “Šypsausi ir augu”. Projekto tikslas ugdyti vaikų gebėjimą valdyti emocines iškrovas įvairiose gyvenimiškose situacijose. mokantis priimtų ir įvairių tarpusavio bendravimo būdų. šiuo metu jau vyksta įvairios veiklos: 5 priešmokyklinėje grupėje ankstyvosios prevencijos programa “Zipio draugai”, 7 ikimokyklinėje grupėje -“Kimochis” , prasidėjęs socialinių emocinių įgūdžių ugdymo ciklas “Pažink save.Pažink kitus” -2-4 klasių mokiniams, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai dalyvauja terapiniuose (šviesos, smėlio) užsiėmimuose.