Projektas “Žaidimai moko”

Vykdant respublikinį prevencinį projektą ,,Žaidimai moko”  7 ikimokyklinio ugdymo grupės vaikučiai lapkričio mėnesį mokėsi užrašyti savo vardo pirmąją raidę, žaidė žaidimą “Pirmyn-atgal”, mokėsi dainelę ,,Įlipam- išlipam”. Kopijavo savo vardą (jį spalvino skirtingomis spalvomis ir t.t.). Susipažinome su sąvokomis “figūros”,  “skritulys” (apvalus). Mokėmės pūsti balionus, aptarėme, kad jie apvalūs, lengvi.
Vaikai susipažino ir su sąvokomis “keturkampis” bei “trikampis”, lankstė iš popieriaus namelius, iš kaladėlių statė statinius. Įvairių žaidimų, užsiėmimų metu mokėmės vartoti vietos prielinksnius: virš, už, šalia, ant, po ir t.t., sekėme pasaką apie antį ir 7 ančiukus. Ryto rato metu susipažinome su kelintiniais skaitvardžiais: pirmas,, antras, trečias  ir t.t.
 Mokytojos Jolita Plytninkienė ir Vilma Zubavičienė, logopedė Daiva Muckuvienė
028 030 031 032 033 042 logotipas