Projektas ,,Žaidimai moko”

2019 – 2020 m. m. į ilgalaikio respublikinio projekto “Žaidimai moko” veiklą įsitraukė net keturių Marijampolės mokyklos – darželio ,,Želmenėliai” grupių 5-6metų ugdytiniai, kartu su mokytojomis ir logopede.

Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių erdvės, laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiąją (riešo, rankų pirštų) motoriką. Šie gebėjimai svarbūs ruošiant vaikus rašymo procesams, raidžių ir skaitmenų grafiniam suvokimui, orientavimuisi erdvėje. Projektas vykdomas žaidimus integruojant į įvairias veiklas: ryto ratą, sportinius bei muzikinius užsiėmimus. Atliekamos užduotys neapsiriboja tik grupės patalpa. Jos keliasi į aktų salę, lauko žaidimų aikštelę. Pateiktos užduotys pritaikomos atsižvelgiant į individualius vaikų gebėjimus. 

Spalio pirmąją savaitę žaidėme žaidimą ,,Kairėn – dešinėn” bei tikslinome sąvokas: kairė – dešinė. Mokėmės eilėraštį su lydimaisiais judesiais, atlikome kūrybinį darbą kairėje ir dešinėje lapo pusėse. Kairėje piešėme obuolį, dešinėje – kamuolį.

Spalio antrąją savaitę žaidėme žaidimą ,,Priešais, virš, už, per vidurį” bei tikslinome sąvokas: viršuj, apačioj, vidury, kairėj, dešinėj. Mokėmės eilėraštį su lydimaisiais pirštų judesiais. Atlikome kūrybinį darbą ,,Skrenda mano lėktuvėlis”.

Trečiąją spalio savaitę žaidėme žaidimą ,,Ilgas, trumpas, vienodi”, lygindami skirtingų ilgių siūlus bei tikslindami sąvokas ilgesnis, trumpesnis. Atlikome kūrybinę užduotį ,,Traukinys”.

Ketvirtoji spalio savaitė buvo skirta kartojimo užduotims. Žaidėme žaidimą ,,Padėk daiktą į nurodytą lanką”. Atlikome rašto ir lankstymo darbą, mokantis perlenkti popieriaus lapą į keturias dalis, pakartojant, kur yra lapo viršus, apačia, kairė, dešinė. Kūrybinio darbo metu iš spalvotų juostelių klijavome tuščiavidurę ,,Žaisliukų dėžutę” ir į ją piešėme savo žaisliukus. Susėdę į ratą vaikai pristatė, ką kiekvienas pavaizdavo savo žaislų dėžėje.

Pirmąją lapkričio savaitę vyko pokalbis ,,Kam žmogui reikalingas vardas?” Žaidėme žaidimą ,,Rask savo vardo raidę”. Atlikome kūrybinį darbą su lankstymo elementais: nupiešėme ir iškirpome žmogaus veidą, o plaukus vėduoklės principu išlankstėme iš spalvoto popieriaus juostelių. 

Antroji lapkričio savaitė skirta vardo kopijavimui. Žaidėme žaidimus ,,Rask savo vardo kortelę” ir ,,Skirk savo vardą”. Atlikdami rašymo užduotį, kopijavome savo vardą.

Dalyvaudami projekte vaikai ne tik žaidžia, bet lavina savo mąstymą, vaizduotę, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti. Jie stebi vieni kitus žaisdami, gėrisi vieni kitų kūrybiniais darbais, pasako, ką draugas daro neteisingai. Vienos užduotys vaikams lengviau įveikiamos, kitos sunkesnės, reikalaujančios individualios pedagogo ar jo padėjėjo pagalbos.

                                    1-os ikimokyklinės grupės mokytoja Ramunė Vaiginienė