Misija

Siekti sudaryti kiekvienam vaikui ugdymo(si) aplinką, plėtojančią jo gebėjimus ir kompetencijas, sudarant galimybes laisvai, kritiškai mąstančiai asmenybei vystytis.

Ugdytinius ugdyti atsižvelgiant į individualias jų savybes, ugdymo šeimoje tradicijas,  vaiko patirtį, mokyti gyventi darnoje su gamta, ją saugoti ir puoselėti.

Teikti kokybiškas šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas: kvalifikuotą ikimokyklinį , priešmokyklinį  ir pradinį ugdymą.