Vizija

Vaikas – individualybė, mąstantis, kūrybingas, savarankiškai gilinantis žinias, eksperimentuojantis, darantis išvadas. Doras, dvasingas, sugeba skirti gėrį nuo blogio, myli Dievą, Tėvynę, artimą, gerbia tautos kultūrą, tradicijas.

Aukštos kvalifikacijos, darnus, darbštus, mylintis vaiką pedagogų kolektyvas.

Tėvai aktyvūs ugdymo proceso partneriai. Visa darželio-mokyklos bendruomenė tarpusavyje gražiai bendrauja ir bendradarbiauja, siekia įgyvendinti viziją.

Saugi, artima šeimai, skleidžianti grožį ir gėrį įstaigos aplinka.