Sūduvos kraitėje

Lopšelio-darželio “Želmenėliai” mokytojos savo kūrybiniu darbu atstovavo įstaigą derliaus šventėje “Sūduvos kraitė”.