Svečiai anglų kalbos pamokose

Rugsėjo 27 d. antroje ir ketvirtoje klasėse vyko anglų kalbos pamokos kitaip: jas vedė studentės Dilan, Elif ir Sultan iš Turkijos – būsimos pedagogės. Mokiniai turėjo galimybę pademonstruoti savo anglų kalbos gebėjimus, vykdė duodamus nurodymus. Ypač džiaugėsi, kad gali suprasti angliškai kalbančius ir patys būti suprasti, o pritrūkus reikiamo žodyno nepabijojo pasitelkti ir kūno kalbą.