Teisės aktai

2013–2022 metų Valstybinė švietimo strategija (VŠS):

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

Vaiko-teisiu-konvencija

LR-vaiko-teisiu-apsaugos-pagrindu-istatymas

VTAĮ XIII-204

Vaiko VMP įstatymas 2017-09-01

ŠMM įsak dėl rekomendacijų smurtui artimoje aplinkoje atpažinti

ĮSAKYMAS Dėl VGK aprašo

Marijampoles-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklu-tinklo-pertvarkos-2016-2020m-planas

Dėl korepetitoriu veiklos