Ikimokyklinis

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis LR Švietimo įstatymu bei 2011m.kovo 25d.

direktoriaus įsakymu Nr. V-56 patvirtinta  ikimokyklinio ugdymo programa. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas

vaikui nuo 3-ejų iki 6-erių metų. Tėvų pageidavimu vaikams yra suteikiamas mokamas pilnas ar nepilnas

maitinimas pagal patvirtintus įkainius. Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams taikomas Marijampolės

savivaldybės tarybos  2013m. lapkričio 25d. Nr.1-410 sprendimu patvirtintas mokestis už vaikų išlaikymą

mokykloje-darželyje.