Siekdami efektyviai įsivertinti ir tobulinti įstaigos veiklą 2018-2019 m. m. įsivertinimą atliekame IQES online Lietuva platformoje. Pasirinkta sritis „Ugdymasis ir patirtys“.