Profesinės rizikos vertinimas

Mokykla – darželis “Želmenėliai” atlieka darbo vietų profesinės rizikos vertinimą.

Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ profesinės rizikos vertinimas atliktas 2014m. balandžio 30 d.