Viešieji pirkimai

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiomis galios

Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės

Įsakymas del viesųjųpirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

2018 metai:

2018 metų viešųjų pirkimų planas

2018 metų viešųjų pirkimų plano patikslinimas

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2018 m.

2017 metai:

2017 metų viešųjų pirkimų planas

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus 2017 metais

2016 metai:

Viešųjų pirkimų planas 2016 m.

Informacija apie atliekamus mažos vertės pirkimus 2016m.

2015 metai:

viešųjų planas 2015

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus 2015 metais